Correctus® - Den naturliga vägen
 
Home Vanansmakt Correctus Sömn och hälsa Produkter Öppet brev Kontakt Correctus demofilmer

Sömn, stress

Stamning och dyslexi

SiteMap...

Home

Här och nu - medveten närvaro. Förståelse för hur vanor – ovanor påverkar innehållet i ens eget undermedvetna är nyckeln till att förstå våra handlingar och därefter få kontroll över dem.

Att handla rätt

Arvet, uppfostran och samhället har präglat oss till det vi är nu med alla våra goda och dåliga vanor. Den individ som vill påverka sitt liv, sina handlingar (sluta röka, dricka, stamma, lindra eller bota sina psykosomatiska sjukdomstillstånd (se Sömn, stress), vårda sin hälsa, utveckla sina inneboende förmågor och mycket mera) kan göra det med CorrectusBack och med hjälp av Självsuggestion – autosuggestion.

Att tänka fritt

Att tänka fritt är det absoluta villkoret för sann demokrati. Med yttrandefrihet och media kan de som har kapital påverka vårt tänkande och handlande i den riktning de önskar (se Manifest till själv befrielse).

Sömnlöshet och stress

Om du är vaken, du tänker och tankarna går hit och dit – då sover du inte. Om du inte tänker – då sover du. Så enkelt är det. Stress ger ännu större oordning och kaos i tankevärlden. Huvud- mål för denna sajt är att visa hur du i vuxen ålder övertar kontrollen över din tankevärld. Den psykiska oförmågan att bemöta och att inte kunna hantera vardagliga situationen är olika primära orsaker till sömnlöshet och stress.

 

Onda ryggar

Det är oerhört många som lider av problem med ryggen (Se: Dr. Sarno). Psykisk oförmåga, brist på mental kontroll, att inte kunna hantera vardagliga situationer är åter igen de primära orsakerna till de flesta ryggsjukdomar och andra psykosomatiska sjukdomstillstånd!

Övervikt/fetma

Mental kontroll är förutsättningen för att undanröja psykosomatiska sjukdomstillstånd. Du kan lindra eller bota alla dina psykosomatiska sjukdomstillstånd med mental kontroll. Övervikt/fetma är i högsta grad ett psykosomatiskt sjukdomstillstånd. Lindring och bot kan uppnås genom att återta din mentala kontroll och därmed också kontroll över ditt handlande.

Förvandlingen

Förvandlingen upphör aldrig, förvandlingen är oändlig. Vem är du som läser dessa sidor? Vad du blir imorgon beror i stort sett på vad du gör idag. Vem jag är, det kan du läsa här.

Mental kultur

Efter det att du uppnått god mental kontroll med följande kännetecken: du kan somna när du vill, vakna när du vill och du sover högkvalitativ sömn, kan du vidare putsa på din livskvalitet. I tusenårig tradition (Se: Öppet brev) kan du finna råd och anvisningar. Yoga och Buddhas lära är några exempel.

Till slut

Lita på dig själv. Försök att så klart som möjligt se dina egna kvaliteter och brister. Du har läst igenom denna sajt och förstått innehållet efter bästa förmåga. Då förstår du att du inte behöver gå några ”självförverkligande” kurser, du sparar både pengar och tid. Du behöver inte heller gå på min kurs eller köpa CorrectusBack. Du kan klara dig (Se: För vem?) för egen maskin halva vägen – att blir av med mindre brister. Men om du är extremt utsatt, då kan du få hjälp genom mina kurser. Om du har familj och barn, då är det av största vikt och din viktigaste uppgift att hjälpa dina barn att skapa förutsättningar för att kunna leva i egen fri tankevärld. Webbkarta kan du se här.© Stephan Tomac. För innehållet på dessa sidor är jag, Stephan Tomac, ensam ansvarig. För tolkningen av dem ansvarar du som läsare med din tolkningsförmåga.

 

 Livet är en process i förändring. Fem drakar symboliserar fem element i förvandlingen. Harmoniskt samspel leder till hälsa. Disharmoni leder till ohälsa.